Connect with us

Οικονομία

Το μεγάλο κόλπο των Αφών Δομαζάκη στην Creta Farms

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Εκτός από τις προβληματικές απογραφές αποθεμάτων, τις υπερτιμολογήσεις, τα “δανεικά” 2,9 εκατ. ευρώ από την Creta Farms προς τους Αφούς Δομαζάκη και τελικά αγύριστα, και τα τιμολόγια και τις συμβάσεις που άλλαζαν ημερομηνία, το capital.gr αποκαλύπτει σήμερα μια νέα ακόμη πιο σοβαρή πτυχή για τα έργα και τις ημέρες των Αφών Δομαζάκη, όταν αυτοί βρίσκονταν στο “τιμόνι” της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας. 

Αποκαλύπτει που βρήκαν οι Αφοί Δομαζάκη, τα απαιτούμενα κεφάλαια ύψους 1 εκατ. ευρώ για να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Κρητικής αλλαντοβιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, ποιος ήταν ο τροφοδότης λογαριασμός και ποια η πηγή των κεφαλαίων.

Από το πόρισμα της Deloitte Business Solutions, προκύπτει πως τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τους δύο αδερφούς – οι οποίοι έλαβαν μετοχές – στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης αλλαντοβιομηχανίας, προήλθαν από τα ταμεία της Creta Farms καθιστώντας την μεθόδευση αυτή, όπως λένε τραπεζικές πηγές, ίσως την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη μορφή Καρουζέλ. Και αυτό είναι πρόβλημα. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όπως παραδέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η Deloitte Business Solutions με αφορμή τον έλεγχο που “έτρεξε” στην Creta Farms: “Ο Εμμανουήλ Δομαζάκις κι εγώ (μιλάει ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης) λάβαμε αθροιστικά 1 εκατ. ευρώ (500.000 ευρώ έκαστος), ως προσωπικό δάνειο από τη Novaplot, και τα ποσά αυτά κατατέθηκαν από τους δύο μας στην Creta Farms τον Ιανουάριο του 2019, με σκοπό την κάλυψη της διενεργηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου”.

Δηλαδή οι Αφοί Δομαζάκη, “δανείσθηκαν” 1 εκατ. ευρώ από τη Novaplot LTD – Κυπριακή Εταιρεία συμφερόντων τους. Το ποσό αυτό το κατέβαλαν εν συνέχεια στα ταμεία της Creta Farms ως προσωπική τους περιουσία αφού πρώτα το μετέφεραν από τη Novaplot στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. 

Ποια όμως είναι η Novaplot και που βρήκε τα λεφτά; Με τη Novaplot, εταιρεία με έδρα την Κύπρο την οποία ελέγχουν από κοινού οι Αφοί Δομαζάκη, η Creta Farms σύναψε συμβάσεις για τις οποίες θα έπρεπε να λάβει ειδική άδεια από τη γενική συνέλευση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με βάση διατάξεις του Ν. 2190/1920. Αυτό δεν έγινε. Με βάση τις συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ 2016-2018, εκχωρήθηκαν, από την Creta Farms μετά συμβολικού ή άνευ ανταλλάγματος 10 διπλώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η χρήση ενός δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σνάκ μίνι), η οποία προέβλεπε την πληρωμή εκ μέρους της Creta Farms εναρκτήριας αμοιβής (entrance fee) 1 εκατ. ευρώ και ετήσια αμοιβή 200.000 ευρώ και μια ακόμη σύμβαση, με ημερομηνία 20 Απριλίου του 2018, διάρκειας 10 ετών που προέβλεπε έσοδα για τη Novaplot ποσοστό 2% επί των πωλήσεων των προϊόντων που αφορούν τα 10 δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που της είχαν μεταβιβαστεί το 2017. 

Follow the money

Στη Novaplot, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Deloitte Business Solutions, το 2018 η Creta Farms κατέβαλε, με διαδοχικά εμβάσματα το συνολικό ποσό του 1.012.000 ευρώ. Αυτό έγινε στο χρονικό διάστημα από τις 22.06.2018 έως και τις 18.09.2018 μέσω 9 εμβασμάτων, εκ των οποίων 3 ήταν υπογεγραμμένα από τον Κ. Δομαζάκη, 3 από τον Ε. Δομαζάκι, 1 από τους δύο ενώ για 2 δεν υπάρχει πληροφορία. 

Την ίδια περίοδο, όπου μέσω εμβασμάτων μεταφέρονται χρήματα από τα ταμεία της Creta Farms στη Novaplot, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2018, οι Αφοί Δομαζάκη, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Deloitte Business Solutions, υπέγραψαν συμφωνητικά δανείου με την Novaplot για το συνολικό ποσό του 1.011.700,54 ευρώ. Ποσό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση κεφαλαίου στην Creta Farms, όπως παραδέχθηκε στη συνέντευξή του στη Deloitte Business Solutions ο κ. Κ. Δομαζάκης. Προκύπτει δηλαδή πως τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τους Αφούς Δομαζάκη – οι οποίοι έλαβαν μετοχές – προήλθαν, μέσω της Novaplot, από τα ταμεία της Creta Farms. Από τα λογιστικά βιβλία της εισηγμένης προκύπτει επίσης πως η Novaplot χρωστάει στην Creta Farms 1,114 εκατ. ευρώ. 

Οι ρήτρες ΕΤΕπ και Τραπεζών

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Creta Farms, ήταν προϋπόθεση για την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων που αφορούσαν τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) -το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ήταν 15 εκατ. ευρώ- αλλά και βασικός όρος στο πλαίσιο της συμφωνίας της εισηγμένης με τις 4 συστημικές τράπεζες της κοινοπραξίας ομολογιούχων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Μαρτίου του 2018. 

Οι Αφοί Δομαζάκη δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ασκώντας το δικαίωμα προτίμησής τους που αντιστοιχεί στα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία και δεσμεύτηκαν προς Κοινοπραξία Πιστωτών και προς Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι θα καταθέσουν συνολικά 1.011.700,54 ευρώ εκ των οποίων 507.645,60 ευρώ ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης και 504.054,94 ευρώ ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις.

Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το Πληροφοριακό Δελτίο της Creta Farms -εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στις 17.12.2018- στο πλαίσιο της διενεργηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και συγκεκριμένα στην παρ. 16.3. όπου ως λόγοι διενέργειας της ΑΜΚ αναφέρονταν οι εξής: 

“…η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί α) συμβατική υποχρέωση για την υπογραφείσα σύμβαση αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου (περισσότερες πληροφορίες για την αναδιάρθρωση στην ενότητα 16) και β) προϋπόθεση για την εκταμίευση του τελευταίου ποσού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από την συμφωνία συνολικής χρηματοδότησης συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2016. Σε περίπτωση πλήρους καλύψεως της αύξησης, τα συνολικά έσοδα θα είναι 1.238.160 ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων σχετικών εξόδων (περίπου 25.000 ευρώ) θα είναι περίπου 1.213.160 χιλ. ευρώ.”

Στο ίδιο Πληροφοριακό Δελτίο αναφέρονταν επίσης: “Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.08.2018 οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις και Κωνσταντίνος Δομαζάκης δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα” και, επιπλέον, “με σχετική επιστολή τους προς την εταιρεία στις 14.09.2018 ενημέρωσαν ότι προτίθενται να αναλάβουν κατά τα τρέχοντα ποσοστά μετοχικής συμμετοχής τους, και τον 48 πλήρη αριθμό τυχόν αδιάθετων μετοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας προεγγραφής, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Προς τον σκοπό έχουν ήδη καταθέσει συνολικά 1.011.700,54 ευρώ, 507.645,60 ευρώ ο κος Κωνσταντίνος Δομαζάκης και 504.054,94 ευρώ ο κος Εμμανουήλ Δομαζάκις σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας.” 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κόσμος2 ώρες πρίν

Ουγγαρία: Στους δρόμους οι φοιτητές κατά του ακροδεξιού Όρμπαν

Lifestyle3 ώρες πρίν

Η Έλενα Μπάση αποκάλυψε την πραγματική της ηλικία – Εισέβαλε στο πλατό της Γερμανού με την ταυτότητά της

Κόσμος3 ώρες πρίν

Στα άκρα οι σχέσεις Γαλλίας – Τουρκίας: Το Παρίσι ανακαλεί τον πρέσβη στην Άγκυρα

Covid193 ώρες πρίν

Νέο αρνητικό ρεκόρ με 935 κρούσματα – 228 στην Αθήνα και 217 στη Θεσσαλονίκη

Κοινωνία3 ώρες πρίν

Ηλεία: “Σκοτώθηκε το αστέρι μου”! Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την φοιτήτρια που έσβησε σε τροχαίο (Βίντεο)

Αθλητικά3 ώρες πρίν

Έγραψε ιστορία ο Χαρίλαος Τρικούπης! (vid)

Αθλητικά3 ώρες πρίν

Αλάνθαστος κόντρα στην Λαμία ο Παναθηναϊκός

Πολιτική3 ώρες πρίν

Χρυσοχοΐδης στη Βουλή: Έχετε μια άχαρη τριλογία σαν μαγνητόφωνο… εφετείο, 14χρονος, Παππάς

Αθλητικά3 ώρες πρίν

«Ασφαιρος» για 6η σερί φορά ο Μέσι, κεφάλι στις νίκες η Ρεάλ

Covid193 ώρες πρίν

Θεσσαλονίκη: Με κορωνοϊό 23 εργαζόμενοι του ΑΧΕΠΑ

Χωρίς κατηγορία4 μήνες πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία4 μήνες πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία4 μήνες πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Ελλάδα4 μήνες πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Χωρίς κατηγορία4 μήνες πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Lifestyle4 μήνες πρίν

MasterChef: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης δίνει το 50% του χρηματικού επάθλου στον Σταυρή

Κόσμος4 μήνες πρίν

Πατέρας ανάγκασε τον 11χρονο γιο του να πιει τρία λίτρα νερό σε 4 ώρες και πέθανε

Ελλάδα5 μήνες πρίν

Βρέθηκαν οι βασιλικές άμαξες στο Τατόι – «Κανείς δεν ήξερε πού ήταν»

Ελλάδα4 μήνες πρίν

EKTAKTO: Νουλέζας – «Κατέρρευσε» η 33χρονη- Μπαίνει σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς κατηγορία4 μήνες πρίν

Έπιασαν την “κοκκινομάλλα” για την αρπαγή της μικρής Μαρκέλλας

trending