Connect with us

Οικονομία

Μ. Τσαμάζ: Έχουμε ξεκάθαρο όραμα για τον ΟΤΕ της επόμενης 10ετίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:59

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

“Ο μετασχηματισμός είναι στο DNA μας. Πιστεύουμε και επενδύουμε στη συνεχή αλλαγή ως το μέσο για να ξεπερνάμε κάθε ανατροπή και πρόκληση, και για να χτίσουμε τον ψηφιακό ΟΤΕ της επόμενης δεκαετίας”, ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σκιαγραφώντας τους στόχους και τη στρατηγική του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Τσαμάζ σημείωσε πως την περυσινή χρονιά τέθηκαν τα θεμέλια ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, για να δημιουργηθεί ο ΟΤΕ του μέλλοντος. “Όσα πετύχαμε το 2019, είναι το επιστέγασμα μίας δεκαετίας μετασχηματισμού για τον ΟΤΕ, ο οποίος εξελίχθηκε από πρώην κρατικό μονοπώλιο, σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας υψηλής απόδοσης. Μια εταιρεία, που υιοθέτησε από νωρίς την ψηφιοποίηση, για να προσφέρει στους πελάτες της εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, και για να ενισχύσει την αποδοτικότητά της”, ανέφερε.

Αν και το 2020 ξεκίνησε με ξεκάθαρη δυναμική προοπτική, όμως η πανδημία, σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, έφερε την ανατροπή. Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, τα νέα δεδομένα λειτούργησαν ως επιταχυντής για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΤΕ. “Οι πελάτες στράφηκαν στα ψηφιακά μας μέσα, στα apps και στο site, για τις συναλλαγές τους, ενώ άλλαξε ριζικά ο τρόπος που δουλεύουμε, καθώς το 80% των εργαζομένων για τον Όμιλο στην Ελλάδα, εργάστηκαν από το σπίτι κατά τη διάρκεια του lockdown. Θα εφαρμόσουμε όσα μας δίδαξε αυτή η εμπειρία, και θα τα μοιραστούμε με τους πελάτες μας, για να επιταχύνουμε και τον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό”, τόνισε ο κ. Τσαμάζ.

Κερδοφορία – ταμειακές ροές θα διαφυλαχθούν

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ υποστήριξε πως οι συνέπειες της πανδημίας θα επηρεάσουν τα έσοδα του Οργανισμού το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση έθεσε ως προτεραιότητα να διατηρηθεί η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές και να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν για το έτος. Παράλληλα, σημειώθηκε πως αν και αναμένονται καθυστερήσεις, ο ΟΤΕ διατηρεί αμετάβλητα τα επενδυτικά του σχέδια για δίκτυα 5G και Fiber to the Home, αλλά και για τα νέα εγχειρήματα του Ομίλου, όπως το online gaming και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ο κ. Τσαμάζ κατέστησε ξεκάθαρο πως “η διαχείριση της κρίσης του COVID-19 δεν μας αποσπά από τον συνολικό μας σχεδιασμό να προετοιμάσουμε τον Όμιλο ΟΤΕ για το μέλλον. Έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψουμε τον ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο του μέλλοντος και μια ξεκάθαρη στρατηγική για να το πετύχουμε”. Στο πλαίσιο αυτό, το τρίπτυχο “πελάτες, υποδομές, λειτουργίες” έχει τεθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής της διοίκησης.

“Το νέο ταξίδι που ξεκινάμε για να φτιάξουμε τον ΟΤΕ του μέλλοντος, έχει στο επίκεντρό του τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Είναι, επίσης, θεμελιώδες για τη μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρόθυμος να συνεισφέρει ενεργά με αίσθημα ευθύνης και εθνική υπερηφάνεια στο τεχνολογικό σκέλος αυτής της ανάκαμψης και στο νέο όραμα για την Ελλάδα”, κατέληξε ο κ. Τσαμάζ.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 80,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων και των αντιπροσώπων.

Τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ 

Τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η 68η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετόχων που εκπροσωπούσαν το 80,91% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της εταιρείας). 

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. 

Κατά πλειοψηφία, οι μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:  

– Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.  

– Tον διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας “ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

– Την Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.  

– Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες αυτού και των Επιτροπών του για τη χρήση 2019, την έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση, τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2020 καθώς και την καταβολή αυτών μέχρι τη Γενική Συνέλευση του έτους 2021.  

– Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.  

– Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.  

– Την έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (“Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.”) με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού. 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την κα. Amanda Sisson, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Ψαθά. 

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά η κα. Amanda Sisson. 

Κατόπιν συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

1. κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 

2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος 

3. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος 

4. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος 

5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος 

6. κα. Amanda Sisson, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος 

7. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος 

8. κ. Βασίλειος Βασσάλος, Μη εκτελεστικό μέλος 

9. κ. Δημήτριος Γεωργούτσος, Μη εκτελεστικό μέλος 

10. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος 

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. 

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της ανωτέρω εκλογής και της συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα την ίδια μέρα, έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κα. Amanda Sisson (Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

nikos.chrissikopoulos@capital.gr

Πηγή: Capital.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Covid191 έτος πρίν

Οι Ασθενείς Με COVID-19 Διατρέχουν Αυξημένο Κίνδυνο Για Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Κόσμος2 έτη πρίν

Politico: Η Γερμανία παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τα εμβόλια και η Κομισιόν της δίνει άφεση

Αθλητικά2 έτη πρίν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην προπόνηση στην Τούμπα: Τα “έψαλλαν” στους παίκτες, ζήτησαν στήριξη σε Γκαρσία

Κόσμος2 έτη πρίν

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνέλαβαν τον άντρα που έκλεψε το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής

Covid192 έτη πρίν

Κορωνοϊός -Λέσβος: Στους 36 οι νεκροί της πανδημίας – Τρεις νεκροί από χθες το βράδυ

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορωνοϊός: Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού έως 18 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Σούπερ μάρκετ: Το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 800 νέα κρούσματα του 24ώρου

Covid192 έτη πρίν

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα και 32 νεκροί σήμερα 09/01

Ελλάδα2 έτη πρίν

Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Ξεκινά η διαδικασία

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Νέο ΛΑΘΟΣ σε ανάρτηση του Π. Πολάκη. Το ρήμα “κωλώνω” παράγεται από τον κώλο και όχι από την Κολωνία κ. Πολάκη

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία3 έτη πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Lifestyle2 έτη πρίν

The Voice – Μυρτάλη Νομικού: Όσα δεν ξέρεις για την κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού και της καλλονής Υβόννης Ζαχαρίου (pics,vid)

Ελλάδα3 έτη πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Ελλάδα2 έτη πρίν

«Έπεσε» το δίκτυο της Vodafone – Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Αθλητικά2 έτη πρίν

Φουλ για φούντο η Νότιγχαμ: Νέα ήττα και 21η στη βαθμολογία

Lifestyle3 έτη πρίν

Θυμάσαι την πρώην του ΣΕΦΕΡΛΗ! Τρομερό ΤΟΥΜΠΑΝΟ! Δες την πως είναι σήμερα!

trending